Mirasın Reddi Nedir?

Bir kimsenin malvarlığında bulunan tüm aktif ve pasifler, kişinin ölmesi anında mirasçılarına geçer. Mirasçı dediğimiz kişiler yasal olabilecekleri gibi atanmış mirasçılarda olabilir. Türk Medeni...

Kefile İcra Gelir Mi ve Borca İtiraz Mümkün Mü?

Kefil dediğimiz kurum Türk Hukuk’unda şahsi kefalet olarak kabul edilir. Kefil, bir borçlunun borcunu ödeyeceği, onun ödememesi halinde borcun kendisi tarafından ödeneceği konusunda taahhüt...

Nafakaya Haciz Konulabilir Mi?

Nafaka, Türk Hukuku’nda yoksulluk, iştirak nafakası gibi ayrımlara tabi tutulur. Yoksulluk nafakası, boşanan eşlerden birinin diğerine; asgari geçimini sağlayabilecek düzeyde destek olmasıdır. Kısacası, bir...

İcraya Verilen Ödeme Taahhüdü ve İhlal Durumu

Bir icra takibi başlatıldıktan sonra; hacizden önce yahut sonra borçlu tarafından ödeme taahhüdü verilerek icra borcu taksitlendirilebilir.  Böylelikle  ödeme taahhüdü verilerek icra takibi durdurulabilir...

Ödenmeyen Kredilerde Hapis Var Mıdır?

Yaşadığımız ekonomik kriz sebebiyle herkesin merak ettiği soruların başında, "Kredi Borcuna Hapis Cezası Var Mı?" sorusu geliyor. Ekonomik kriz her sektörü olumsuz etkilediği için...

E-Haciz Nedir? Haciz Nasıl Kaldırılır?

E-Haciz, Elektronik haciz anlamına gelen ve hakkınızda haciz olup olmadığını öğrenebileceğiniz bir uygulamanın adıdır. Banka hesaplarına haciz uygulanması durumunda bankayı aramadan önce e-devletin bir...

Banka Blokesi Nedir? Bloke Nasıl Kaldırılır

Banka hesaplarına çeşitli sebeplerle bloke koyulabilir. Yasa dışı bahis, yüksek para giriş çıkışları veya ATM’den üst üste limit tutarınca para çekilmesi durumunda bankalar bloke...

Yasal Takip Aşamaları ve Avukat Süreci

Yasal takip çok sancılı bir süreçtir ve bu süreç herkesin başına gelebilir. Yasal takip, borçlarını geciktiren kullanıcılara bankalar veya alacaklı kişiler tarafından ilgili borcu...

Geciken Borçlar İçin Noterden Gelen İhtarname ve Sonuçları

Kredi notunun iyi olması ve aylık düzenli bir gelirin olması durumunda kredi çekmek çok kolaydır. Çekmek kolay olsa da kredilerin ödemelerinde zorluklar yaşanmaktadır. Ülkemizde...

İcradan Ev Tapu Arazi Nasıl Alınır?

Bir alacak sebebiyle haczedilmiş olan ev, arazi gibi taşınmazlar, ilgili icra daireleri tarafından ihale usulü ile satışa çıkarılır. Satışa çıkarılan ev veya arazinin tüm...

Senet Borcu Zamanaşımı Süresi

Türk Hukuku’nda “bono, çek, poliçe” olarak bilinen kambiyo senetleri halk dilinde genellikle senet olarak adlandırılır. Bu senetler, ticari hayatta para akışı sağlamak için kullanılır....

İşsizlik Maaşına Haciz Konulabilir Mi?

İşsizlik maaşı, işten kendi isteği dışında ayrılan işçilerin belirli şartları sağlamaları halinde belirli süre asgari geçimlerini sağlayabilmek ve yoksulluğa düşmelerini engellemek amacıyla aldıkları aylık...

İcra Borcu Zamanaşımına Uğrar Mı?

İcra takibi, alacaklının icra müdürlüğüne verdiği bir takip talebi ile başlar. Borçlunun ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz etmemesi ile de takip kesinleşir. Bu...

Ev Haczinde Hangi Eşyalar Haczedilebilir?

Alacaklının alacağını tahsil etmek amacıyla icra takibi başlatır. İcra takibine rağmen borçlu tarafından ödeme yapılmaması halinde takibin kesinleşmesiyle beraber alacaklı tarafından haciz talebinde bulunabilir....

Banka Borcu Ne Zaman İcraya Düşer

İnsanlar bankadan kredi çekmek, bankanın kredi kartını kullanmak, çek hesabından ödeme talimatı vermek üzere bankaya karşı borçlanabilir. Banka bu alacaklarını alabilmek için; ilk etapta...