Amasya Yedaş Elektrik Dağıtım Müşteri Hizmetleri Numarası

Anadolu’nun şirin kentlerinden birisi olan Amasya’nın elektrik ihtiyacı bölgede yer alan farklı baraj ve santraller üzerinden giderilmektedir. Bahse konu santrallerin üretmiş olduğu...

Bitlis Van Gölü Elektrik Dağıtım Müşteri Hizmetleri Numarası

Van Gölü’ne kıyısı olan kentlerden birisi de Bitlis’tir ve bölgenin en güzel noktalarından birisi olarak nitelendirilir. Buna bağlı olarak kentteki turizm, tarım...

Ordu Yedaş Elektrik Dağıtım Müşteri Hizmetleri Numarası

Karadeniz Bölgesinin en güzel kentlerinden birisi olan Ordu, bölgenin gelişmiş olarak kabul edilen kentlerinden birisidir. Nüfusu bölge ortalamasına yakın olan kentteki turizm,...

Hakkari Van Gölü Elektrik Dağıtım Müşteri Hizmetleri Numarası

Ülkemizin en uzak köşelerinden birisi olan Hakkari’nin elektrik ihtiyacı, bölgede yer alan barajlar üzerinden karşılanmaktadır. Bahse konu barajlardan elde edilen elektrik, dağıtım...

Çorum Yedaş Elektrik Dağıtım Müşteri Hizmetleri Numarası

Elektriğe bütün iller olduğu gibi Çorum da fazlasıyla ihtiyaç duyar. Bu ihtiyacın karşılanması için bölgedeki barajlar ve diğer santraller kullanılmaktadır. Bu aşamadan...

Yedaş Elektrik Dağıtım Genel Merkez Telefonu

Elektrik dağıtım hizmetleri bilindiği gibi 2010 yılından itibaren özelleştirilmeye başlandı. Bu özelleştirmeler, bölgesel bazda yapıldı ve hizmet veren farklı şirketler ortaya çıktı....

Samsun Yedaş Elektrik Dağıtım Müşteri Hizmetleri Numarası

Karadeniz denildiği zaman akla gelen birkaç kentten birisi olan Samsun, konumu sayesinde hızlı bir gelişim süreci yaşamaktadır. Özellikle diğer Karadeniz kentlerine göre...

Sinop Yedaş Elektrik Dağıtım Müşteri Hizmetleri Numarası

Ülkemizin en kuzeyinde yer alan Sinop, Karadeniz’in en şirin kentlerinden birisidir. Bir yarımada şeklinde olan kent merkezi görenlerin hayli ilgisini çekmektedir. Kentin...

Van Van Gölü Elektrik Dağıtım Müşteri Hizmetleri Numarası

Ülkemizin en önemli kentlerinden birisi olan Van, turizmi, sanayisi ve tarımı ile öne çıkmaktadır. Kenti gelişimi halen devam etmekte ve bu da...

Muş Van Gölü Elektrik Dağıtım Müşteri Hizmetleri Numarası

Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan kentlerden birisi olan Muş, elektrik ihtiyacını bölgede yer alan barajlardan karşılamaktadır. Barajlardan elde edilen elektrik, dağıtım hatları...

Tekirdağ Trakya Elektrik Dağıtım Müşteri Hizmetleri Numarası

Tekirdağ’ın elektrik ihtiyacı, bölgede bulunan ve doğalgazla çalışan elektrik santrallerden üretilen elektrikten karşılanmaktadır. Ayrıca barajlar ve diğer santrallerin de bu noktada kullanıldığı...

Uedaş Elektrik Dağıtım Genel Merkez Telefonu

Marmara Bölgesinin elektrik hizmetleri uzun bir süre devlet tarafından verildikten sonra özelleştirmeye gidilmiştir. Bölgedeki hizmet tek bir şirkete değil, bölümlere göre farklı...

Van Gölü Elektrik Dağıtım Genel Merkez Telefonu

Elektrik hizmetleri geçmişte Türkiye Elektrik Kurumu tarafından verilmekteydi. Fakat yaşanan politika değişikliğinden sonra bu kurumların özelleştirilmesine karar verildi. Doğu Anadolu Bölgesindeki önemli...

Yalova Uedaş Elektrik Dağıtım Müşteri Hizmetleri Numarası

Daha sonradan il olan Yalova, yüzölçümü bakımında ülkemizin en küçük kentlerinden birisi konumundadır. Söz konusu kentin elektrik tüketimi de buna bağlı olarak...

Balıkesir Uedaş Elektrik Dağıtım Müşteri Hizmetleri Numarası

Tarım, turizm ve sanayisi ile öne çıkan Marmara kentlerinden birisi olan Balıkesir’in her geçen gün biraz daha geliştiği söylenebilir. Söz konusu kentin...